Styret

Styret i velforeningen består av følgende:

 Steffen Hellem - styreformann

Ine Dolve - kasserer

Terje Wiedswang - sekretær

Merete Bortne - medlem

Karoline Solberg Heim - medlem

Siv Merete K. Hydle - medlem


Bilder av lekeplassen